Beställ läkemedelsprov - Dymista

Varunummer: 589349
Produktnamn: Dymista
Styrka: 125µg/50µg
Antal: 28 doser

  • Läkemedelsprov får endast rekvireras av apotekschef eller förskrivare med behörighet att lämna ut eller förskriva aktuellt läkemedel.
  • Högst två prov av varje läkemedel får rekvireras av samma mottagare under en 12-månadersperiod.
  • Observera att läkemedelsprov endast lämnas ut vid personligt besök till behörig person.

Kontaktuppgifter